فیلتر بر اساس نوع محصول
فیلتر بر اساس مردانه و زنانه

نگین تک یکی از عناصر نمادین و قدیمی در صنعت جواهرات و زیور آلات است؛ که قدمت تاریخی دارند. نگین های استفاده شده در جواهرات امروزه به یکی ازملاک های مهم در انتخاب انگشتر، مدال، دستبند ،سرویس و ... شده است. از طرفی خواص نگین تک و سنگ های قیمتی و یا سنگ درمانی علمی است که در ان سنگ درمانگران و گوهر شناسان ، بر علم ریشه شناسی، طبقه بندی و خواص درمانی سنگ ها گذاشته اند. با گذشت زمان و پیشرفت علم فیزیک، این علم بیش از پیش مورد توجه و شناخت قرار گرفت و از صنعت تا درمان از آن استفاده می شود.

نگین تک یکی از عناصر نمادین و قدیمی در صنعت جواهرات و زیور آلات است. که قدمت تاریخی دارند. نگین های استفاده شده در جواهرات امروزه به یکی از ملاک های مهم در انتخاب انگشتر ، مدال ، دستبند ، سرویس و … شده است.

از طرفی خواص نگین تک و سنگ های قیمتی و یا سنگ درمانی علمی است که در آن سنگ درمانگران و گوهر شناسان ، بر علم ریشه شناسی، طبقه بندی و خواص درمانی سنگ ها گذاشته اند. با گذشت زمان و پیشرفت علم فیزیک ، این علم بیش از پیش مورد توجه و شناخت قرار گرفت و از صنعت تا درمان از آن استفاده می شود.